10Tháng Một 2022

Ngày 31/12/2021 tại Công Ty CP ĐT XNK Phương Mai tổ chức đại hội công đoàn cơ sở. Thành phần tham dự gồm Hội Đồng Quản Trị Công Ty, Ban Lãnh Đạo Công Ty, Ban Chấp Hành Công Đoàn, hơn 33 thành viên công ty cùng khách mời tham dự.

Tham dự Đại Hội có Bà Tạ Thị Thúy Làn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP ĐT XNK Phương Mai; Anh Bùi Tạ Nhật Anh và Chị Bùi Tạ Quỳnh Hương – Thành viên hội đồng sáng lập

Mở đầu đại hội, công đoàn báo báo chi tiết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2021, đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ, mọi hoạt động của Công đoàn Công ty luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình trong đội ngũ đoàn viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định; 100% NLĐ trong Công ty được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Quan tâm thực hiện các biện pháp góp phần nâng cao đời sống văn hóa của NLĐ. Trong năm vừa qua, Công đoàn luôn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ, người lao động. Công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống quan tâm quyên góp, ủng hộ giúp đỡ CB và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty đã quyên góp thực hiện theo chủ trương và gửi ủng hộ các CB và NLĐ bị nhiễm Covid.

Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NLĐ: thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển Công đoàn Công ty về số lượng và hoạt động. Việc tổ chức vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NLĐ

Chị Phạm Thị Linh Lan chủ tịch Công Đoàn phát biểu

Bà Tạ Thị Thúy Làn (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Phương Mai) lên phát biểu và cho ý kiến nhận xét, đánh giá về công đoàn trong năm 2020-2021. Đưa ra điểm mạnh, yếu, khen thưởng. Đề ra mục tiêu phát triển và xây dựng công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Bà Tạ Thị Thúy Làn (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Phương Mai)

Công đoàn Công Ty Phương Mai bầu Ban chấp hành công đoàn mới. Ứng cử, đề cử, biểu quyết danh sách nhân sự ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2021-2022

Công bố Ban Chấp Hành Công Đoàn mới

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp