17Tháng Mười Hai 2021

Từ ngày 18/12- 25/12 công ty Phương Mai tổ chức tuần lễ tập huấn thuyết trình, nhầm nâng cao kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên các phòng ban. Trong những buổi này, các bộ phận Sale-Marketing, Phòng Mua Hàng, Hành Chánh Nhân Sự, Thầu thuyết trình về giới thiệu sản phẩm, quy trình thực hiện công việc,…

Thông qua tuần lễ thực hàng đã giúp các bộ phận khác nắm rõ hơn vai trò, trách nhiệm đồng thời khả năng trình bày cũng được cải thiện hơn.